Sociale doelen

Voor ons eerste sociaal doel in 1995 kozen we de Clini Clowns. We konden deze organisatie destijds € 18.000 overhandigen. 
Jaarlijks kan onze vereniging nu € 30.000 à 35.000 over de sociale doelen verdelen.

In 2009 konden wij, samen met RC  Bourg-en-Bresse Jacobins, RC Wiltshire Vale en RC Trivandrum Suburban een  Matching Grant verwezenlijken voor een bedrag van 18.515 € ten voordele van het  Sebastian Indian Social Project in India.

In 2016 werd een District Grant van 15.000 € toegekend aan Artsen Zonder Vakantie. Link

Wij bedanken onze sponsors, iedereen die   deelneemt aan één of meerdere van onze activiteiten en de vele helpende handen tijdens onze fundraising activiteiten.

Polio, 3H, NVSG, water zijn projecten van de Rotary Foundation waaraan ook wij onze bijdrage leveren.  

 

37.650 €

logo ambroos emmaus

In juli 2018 werd de BeleefTV gedurende een periode reeds uitgetest in WZH Ambroos. We merkten dat dit instrument vertier bracht voor nagenoeg alle bewoners (ongeacht zorgzwaarte en al dan BeleefTVniet dementie). De begeleiding van de Beleef TV is vrij eenvoudig, en kan gebeuren door medewerkers met uiteenlopende functies (zorg- en verpleegkundigen, ergotherapeuten, woningassistenten,…). Dit sluit aan bij de visie van het huis, m.n. dat zinvolle dagbesteding niet iets is van animatoren en ergotherapeuten alleen, maar dat elke medewerker een verantwoordelijkheid draagt in het voorzien van zinvolle dagbesteding.

Deze sociale doelen krijgen samen een totaal bedrag van 31.750 €

Sint-Vincentius Mechelen - Noord | Sportpret | De Beemden

Sint-Janshof | De kade - Spermalie | Home Marjorie

Anvasport | De Maretak | Sjarabang

Begeleidingscentrum voor personen met autisme Mechelen

JEC De Krone huizeke Tivoli | Zevenbergen

Prinses Harte | Artsen zonder vakantie

Polio | Kikov | De kleine Maya

Karibu Loita Hills | The Rotary Foundation

 

Artsen Zonder Vakantie (AZV) is een NGO die jaarlijks meer dan 400 vrijwilligers (para)medici uitstuurt naar 38 partnerziekenhuizen in de partnerlanden DR Congo, Rwanda, Burundi, Burkina Faso en Benin. AZV streeft naar een duurzame en onderbouwde hulp in de deze landen. Naast medische interventies, opleiding en uitwisseling van kennis, is er ook heel veel aandacht voor de nodige omkadering waarin de interventies moeten gebeuren.

Aanvullende gegevens