Het recht op afbeelding vloeit voort uit de regelgeving ter bescherming van het privéleven en artikel 10 van de Auteurswet.

Volgens deze regelgeving moet de toestemming van een persoon worden gevraagd om zijn afbeelding vast te leggen, tentoon te stellen of te reproduceren.

Wijze voor het geven van de toestemming en personen die de toestemming moeten geven

De toestemming om de afbeelding van een persoon vast te leggen, tentoon te stellen, mede te delen en te reproduceren, kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven. Ook een stilzwijgende toestemming kan volstaan indien uit de omstandigheden ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de afgebeelde persoon zijn toestemming heeft gegeven tot het nemen (bijvoorbeeld “poseren voor de fotograaf”), tentoon stellen (bijvoorbeeld de afgebeelde persoon heeft zelf de afbeelding voor de tentoonstelling gegeven) of reproduceren van zijn afbeelding.

Van de personen, die op door Rotary Mechelen-Opsinjoor georganiseerde activiteiten en/of bijeenkomsten aanwezig zijn, wordt algemeen aangenomen dat ze hun (stilzwijgende) toestemming geven om hun afbeelding te publiceren op de website of op voor de club  gemaakte documenten.

Personen die menen dat hun rechten geschonden zijn kunnen een verzoek tot verwijdering richten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de melding over welke foto het gaat.

Bron: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht/recht-op-afbeelding

Meer informatie: https://support.google.com/legal/answer/3463239?sa=X&ved=2ahUKEwjWq4_oze_gAhXB8qQKHYFPDLQQlZ0DegQIARAC

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Rotary Club Mechelen Opsinjoor is begaan met uw on line privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren. Rotary Club Mechelen Opsinjoor verzamelt enkel persoonlijke gegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Af en toe zullen wij u, met uw toelating, informatie toesturen in verband met onze activiteiten. U zal echter bij het verzamelen van uw persoonsgegevens steeds de mogelijkheid krijgen om aan te geven dat u zulke informatie niet wenst te ontvangen.

Personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

Uw persoonsgegevens, die u via de formulieren verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Rotary Club Mechelen Opsinjoor.
Rotary Club Mechelen Opsinjoor zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verzenden of openbaren aan derde partijen.
Rotary Club Mechelen Opsinjoor behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer de wet dit vereist, wanneer zulks noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen, of om mee te werken aan een gerechtelijke procedure of een zaak die de openbare orde aanbelangt.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien.
Als uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden, nodigen wij u uit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te doen. Op basis van uw aanvraag zullen wij deze gegevens zo snel mogelijk aanpassen in overeenstemming met de informatie die u ons bezorgt.

Links naar andere websites

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door Rotary Club Mechelen Opsinjoor worden aangeboden dan worden deze links u louter ter informatieve titel en om u behulpzaam te zijn aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacybeleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Rotary Club Mechelen Opsinjoor kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of operator van dergelijke websites.

Banners voor aankondigingen en afbeeldingen voor gebruik in artikels mogen een maximale breedte hebben van 531 pixels.

Het beste gebruik je .jpg of .png formaten.

Indien je niet over de juiste file types beschikt kan je de te gebruiken aankondiging of afbeelding overmaken aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en die bezorgt je dan het juiste formaat terug.

RC Mechelen Opsinjoor NL
Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.
RC Mechelen Opsinjoor FR
Ce message Ă©lectronique et chacune de ses annexes sont confidentiels et leur contenu peut ĂȘtre protĂ©gĂ© par la loi. S'ils ne vous Ă©taient pas destinĂ©s, toute publication, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou utilisation en sont strictement dĂ©fendues. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immĂ©diatement l'expĂ©diteur et le dĂ©truire ensuite. Une transmission sĂ»re et correcte d'une message Ă©lectronique ne peut ĂȘtre garantie. L'information transmise peut en effet ĂȘtre interceptĂ©e, altĂ©rĂ©e, perdue ou dĂ©truite; sa transmission peut ĂȘtre tardive, incomplĂšte ou contaminĂ©e par un virus. C'est pourquoi l'expĂ©diteur ne peut en aucune matiĂšre ĂȘtre tenu responsable d'une erreur ou d'une omission dans le contenu du prĂ©sent message, erreur ou omission qui rĂ©sulterait de la transmission par voie Ă©lectronique. Au cas oĂč une vĂ©rification est nĂ©cessaire, veuillez rĂ©clamer une copie papier.
RC Mechelen Opsinjoor D
Diese elektronische Nachricht und alle ihre Anlagen sind vertraulich und ihr Inhalt kann gesetzlich geschĂŒtzt sein. Wenn diese E-Mail nicht fĂŒr Sie bestimmt ist, ist jegliche Veröffentlichung, VervielfĂ€ltigung, Kopie, Verteilung oder sonstige Verbreitung davon strengstens verboten. Wenn Sie diese Nachricht per Irrtum erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender sofort zu benachrichtigen und die E-Mail zu löschen. Eine unfehlbare und korrekte E-Mail-Übermittlung kann nicht garantiert werden. Die mitgeteilten Informationen können abgefangen, geĂ€ndert oder gelöscht werden. Sie können verlorengehen, zu spĂ€t oder unvollstĂ€ndig ankommen oder einen Virus enthalten. Der Absender kann daher auch unmöglich haftbar gemacht werden fĂŒr einen Irrtum oder eine Auslassung im Wortlaut der Nachricht infolge der elektronischen Übermittlung. Falls eine ÜberprĂŒfung nötig ist, beantragen Sie bitte einen Abdruck.
RC Mechelen Opsinjoor E
This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.

Per 1 juli 2012 is de Wet bescherming persoonsgegevens aangepast en is het verplicht om bezoekers van een website te informeren over het gebruik van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

RCMO maakt gebruik van cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en het inloggen op onze website mogelijk te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beĂŻnvloeden.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Contacteer ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aanvullende gegevens