Speech David Goris Voorzitter 2020-2021

Van Chesterfield tot Corona…

Chesterfields, waarin mannen op leeftijd in een lichte waas van sigarenrook, het glas cognac in de hand filosoferen over maatschappij en politiek. Zo ongeveer moet die bijna filmische scene zich in mijn hoofd hebben afgespeeld toen Roger, nu zo’n 13 jaar geleden, me voorstelde eens naar een vergadering van Rotary te komen. “Ik denk dat jij daar een geschikte kandidaat voor bent” voegde hij er nog aan toe.

Ik? Dacht ik bij mezelf. Ik heb dan misschien wel een duidelijke mening over onze politiek maar was ik met mijn 33 jaar niet te jong? Zou ik voldoende tijd hebben naast het gezin en de zaak?
En bovendien, ik kan niet zo goed tegen die sigaren…

Met een iets ruimere blik had ik toen al kunnen weten dat die associatie niet opgaat. Het was immers op ons karting event, waar ik toevallig als deelnemer terecht was gekomen, dat Roger me aansprak. Dit sportief evenement was een eerste voorbode dat het er binnen Mechelen Opsinjoor helemaal anders aan toe zou gaan. Geen politiek, geen sigaren, geen cognac,…
(Chesterfields die kom je er wel tegen maar dan alleen op onze jaarlijkse Poules de Luxe…) 😉

Ik kwam immers terecht in een groep van dynamische mannen én vrouwen met een handen uit de mouwen mentaliteit die het nuttige aan het aangename weten te koppelen. Ik voelde me er onmiddellijk thuis.

Gespeld door mijn peter en toenmalig voorzitter Roger tijdens het nieuwsjaardiner op 8 januari 2008, kwam enkele maanden later al het jaar van Marina. Van een vliegende en dynamische start gesproken! 😉
Nog een jaar later kreeg ik de eer om protocol te zijn in het bestuur van Chris en kreeg onze club een belangrijke rol in mijn leven. Het ging snel, zo snel dat ik reeds het jaar erop op vraag van Francis het inkomend voorzitterschap aanvaardde. Misschien een verrassing voor sommige onder jullie maar het afgelopen jaar was dus mijn 2de periode als ‘inkomend voorzitter’ of zoals dit formeel blijkt te heten ‘genomineerde voorzitter’.

Echter door een wending in mijn professionele carrière en daarmee gepaard gaande lage assuïditeit heb ik finaal het geplande voorzitterschap voor 2012 moeten weigeren. Dominique is toen zo vriendelijk geweest mijn plaats in te nemen. Ze heeft dit met verve ingevuld waarvoor ik haar, en met mij de hele club, nog steeds zeer dankbaar ben!

Niettegenstaande een groeiende anciënniteit maakte die eerder lage assuïditeit dat ik ook de jaren nadien het voorzitterschap niet kon opnemen. Toen zowel privé als professioneel ik in iets rustiger vaarwater terecht kwam was er echter maar een half woord nodig tussen Koen en mezelf om op zijn vraag tot opvolging in te gaan.

Het is vandaag bijna dag op dag mijn ‘koperen huwelijk’ met deze club (dit betekent 12,5 jaar indien dit niet duidelijk moest zijn - ik heb het ook moeten opzoeken -. Ik ben dan ook fier dat ik deze persoonlijke mijlpaal kan vieren als voorzitter van deze mooie club aan de start van een nieuw Rotary jaar.

Een nieuw Rotaryjaar dat van start gaat in bijzondere omstandigheden. Een jaar dat in de komende maanden een zeer gevulde agenda had met onze zomervergaderingen in juli en augustus, onze karting in september, en in oktober - wat zich aandiende als een echte Rotarymaand - onze cultureel event, bezoek van de gouverneur, weekend Ardennen én ons Galabal.

Met de zomervergaderingen gaan we creatief moeten omgaan, het optreden van Circus Ronaldo is verplaatst naar mei 2021, het weekend Ardennen is definitief afgelast en meer zelfs de eigenaars van ‘ons kasteel’ stoppen definitief met de verhuur. Over het galabal is nog geen definitieve beslissing gevallen maar het spreekt voor zich dat een normaal verloop hoogst onzeker is en dat ook hier een verplaatsing tot de mogelijkheden behoort. De karting lijkt voorlopig zoals gepland door te kunnen gaan en ik neem aan dat we op 13 oktober creatief genoeg zijn om onze gouverneur in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen.

Veel onzekerheden dus in het komende jaar. Echter één zekerheid hebben we wel en dat is dat we een goed draaiende club hebben die zich in alle omstandigheden dynamisch en flexibel kan opstellen. Het ‘en passant’ online opgestarte Hortensia project dat we in volle lockdown van achter onze schermen in no time tot een in de puntjes geregelde organisatie brachten is hier een mooi voorbeeld van.

Rotary Opens Opportunities, het jaarthema dat door Holger Knaack als President van Rotary International werd voorgesteld was reeds lang voor het uitbreken van de coronapandemie gekozen. De crisis heeft dit zo mogelijk nog meer betekenis gegeven. Knaack benadrukte in zijn speech dat Rotary niet zomaar een club is waar mensen kunnen toetreden, hij omschrijft het als een “uitnodiging tot oneindige opportuniteiten”.

Het zal het komende jaar niet eenvoudig zijn maar ik ben er van overtuigd dat we met het sterke radarwerk van onze club de opportuniteiten die wel nog mogelijk zijn maximaal zullen benutten.

Ik zal persoonlijk alles in het werk stellen om, samen met het bestuur, de verschillende commissies en met jullie allemaal onze fundraising activiteiten zo optimaal mogelijk te organiseren. We mogen immers niet uit het oog verliezen waar het echt om draait, met name de steun aan onze sociale doelen.

Zij zullen de komende periode, mogelijk nog meer dan voorheen, onze steun hard nodig hebben.
Het is voor hen dat we het doen!
Ik vind het daarom ook belangrijk dat alle leden van onze club zich bewust zijn van welke sociale doelen we nu in feite steunen maar ook wat achter de naam zit van die organisaties.
We hebben hiervoor in het verleden al de nodige acties ondernomen met sprekers die hun noden en doelstellingen komen voorstellen en met bezoeken aan de organisaties zelf. Ik wil deze zaken verder zetten en waar mogelijk nog een tandje bijsteken zodat elk lid op de hoogte is van de sociale doelen die wij steunen en van de concrete noden die wij lenigen. Echter niet alleen onze leden moeten hiervan op de hoogte zijn, ook onze sponsors en bij uitbreiding al onze contacten. Ik ben er van overtuigd dat dit de betrokkenheid bij onze club alleen maar ten goede zal komen. Ik wil er dan ook graag een doelstelling van maken om zowel intern als extern hier maximaal over te informeren en te communiceren via elk platform dat hiervoor een mogelijkheid biedt.


Beste vrienden,

De afgelopen weken voelde ik me meer eventplanner dan inkomend voorzitter en vele van mijn communicaties, noodgedwongen per mail dan nog, gingen over het annuleren en verplaatsen van onze activiteiten. Hoe het nieuwe normaal er morgen uit zal zien is onzeker. Wat wel zeker is dat jullie mijn engagement hebben dat ik elke kans zal grijpen om samen met jullie er het beste van de maken.

Rotary Opens Opportunities…

Zoals ik aan het begin van mijn toespraak zei, is onze club sterk in het nuttige aan het aangename te koppelen. Ik heb vooral gesproken over het nuttige, laat ons nu even focussen op het aangename en ik wens jullie dan ook een fijne avond en smakelijk eten!

David Goris
Voorzitter Rotary Mechelen Opsinjoor 2020-2021

 

Aanvullende gegevens