roger rcmo logo roger naar rome

Zondag 26 mei 2013 vertrekt Roger Leyman met de fiets via Assisi naar Rome.  Deze tocht is een vervolg van zijn eerdere fietstocht naar  Santiago de Compostela.  Hij kon met zijn project vele mensen enthousiasmeren en verzamelde met een sponsoring van 5 €/km een budget van afgerond 12.000 €.  Met een vlotte pen beschreef hij zijn wedervaren in zijn Santiago blog. Zijn blog is inmiddels aan het uitgegroeien tot een heus boek. 

In overleg met de commissie sociale doelen van de club werd het ingezameld geld integraal geschonken aan “Villa Clementina”.

Roger en Rotary Club Mechelen Opsinjoor ambiëren  voor het Romeproject opnieuw de kaap van 10.000 € te ronden en durven te hopen dat jullie opnieuw massaal zijn enthousiasme delen en ondersteunen. Het sponsorbedrag per kilometer is  5 € . Inzamelingen van vrienden en clubs zijn uiteraard ook welkom.  Roger en Rotary Club Mechelen Opsinjoor danken jullie bij voorbaat voor de steun.
Debetnota’s worden bezorgd vanaf 50 € en de sponsors van 100 € krijgen een gesigneerd exemplaar van het boek van Compostela. Dit boek verschijnt in september.

Je kan Roger’s tocht naar Rome volgen op zijn nieuwe Rome blog.

Maak hieronder uw sponsor keuze: met dank aan ticketgang