BeleefTV voor WZH Ambroos

logo ambroos emmaus

In juli 2018 werd de BeleefTV gedurende een periode reeds uitgetest in WZH Ambroos. We merkten dat dit instrument vertier bracht voor nagenoeg alle bewoners (ongeacht zorgzwaarte en al dan BeleefTVniet dementie). De begeleiding van de Beleef TV is vrij eenvoudig, en kan gebeuren door medewerkers met uiteenlopende functies (zorg- en verpleegkundigen, ergotherapeuten, woningassistenten,…). Dit sluit aan bij de visie van het huis, m.n. dat zinvolle dagbesteding niet iets is van animatoren en ergotherapeuten alleen, maar dat elke medewerker een verantwoordelijkheid draagt in het voorzien van zinvolle dagbesteding.

Financiering
De BeleefTV kost uiteraard geld. In woonzorgcentra telt elke cent en kunnen dergelijke ‘extra’s’ niet zomaar met de reguliere middelen worden aangekocht. Met inkomsten uit de verkoop van choco en advokaat tijdens de geschenkenmarkt en met enkele giften van familieleden werd al een aardig bedrag bijeen gespaard. Toch was dit niet voldoende.
De zoektocht naar sponsoring werd gestart. De serviceclub Rotary Club Mechelen Opsinjoor was meteen geïnteresseerd in dit project en stelde zich bereid om het grootste deel van de kost van de BeleefTV te financieren.

http://www.wzh-ambroos.be

Foto's van de officiele inhulding op 28 mei 2019.

Film op TVMechelen

Aanvullende gegevens